publisher https://plus.google.com/+WheresMyPanditWMP/
img

Aarti Gajavadana Vinayaka Ki Ganesh Bhajan

Aarti Gajavadana Vinayaka Ki


Aarti Gajavadana Vinayaka Ki| Sura-Muni-Pujita Gananayaka Ki|| x2

Aarti Gajavadana Vinayaka Ki||

Ekadanta Shashibhala Gajanana, Vighnavinashaka Shubhaguna Kanana|

Shivasuta Vandyamana-Chaturanana, Dukhavinashaka Sukhadayaka Ki||

Aarti Gajavadana Vinayaka Ki||

Rishi-Siddhi-Swami Samartha Ati, Vimala Buddhi Data Suvimala-Mati|

Agha-Vana-Dahana Amala Abigata Gati, Vidya-Vinaya-Vibhava-Dayakaki||

Aarti Gajavadana Vinayaka Ki||

Pingalanayana, Vishala Shundadhara, Dhumravarna Shuchi Vajrankusha-Kara|

Lambodara Badha-Vipatti-Hara, Sura-Vandita Saba Vidhi Layakaki||

Aarti Gajavadana Vinayaka Ki||


download pdf