publisher https://plus.google.com/+WheresMyPanditWMP/
img

Ganesha Shubh Labh Mantra

Ganesha Shubh Labh Mantra


Om Shreem Gam Saubhagya Ganpataye

Varvarda Sarvajanma Mein Vashamanya Namah||


download pdf