publisher https://plus.google.com/+WheresMyPanditWMP/
img

Ganpati Ki Seva Mangal Meva Ganesh Aarti

Ganapati Ki Seva Mangal Meva


Ganapati Ki Seva Mangal Meva, Seva Se Sab Vighna Tare|

Tina Loka Ke Sakala Devata, Dvara Khare Nita Araja Kare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

Riddhi Siddhi Dakshina Vaama, Viraje Aru Ananda So Chamara Kare|

Dhupa-Deepa Aru Liye Aarti Bhakta Khare Jaykara Kare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

Gura Ke Modaka Bhoga Lagat Hai Mushaka Vaahan Chadya-Sare|

Saumya Roop Ko Dekh Ganapati Ke Vighna Bhaga Ja Door Pare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

Bhado Masa Aru Shukla Charturthi Dina Dopara Door Pare|

Liyo Janma Ganapati Prabhu Ji Durga Man Ananda Bhare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

Adbhuta Baaja Baja Indra Ka Deva Bandhu Sab Gaana Kare|

Shree Shankara ke Ananda Upajya Naam Sunyo Sab Vighna Tare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

Aani Vidhata Baithe Aasan Indra Apsara Nritya Kare|

Dekha Veda Brahma Ji Jako Vighna-Vinashak Naam Dhare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

Ekadanta Gajavadan Vinayaka Trinayana Rupa Anupa Dhare|

Pagakhambha Sa Udara Pushta Hai Dev Chandrama Hasya Kare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

De Shrapa Shri Chandradeva Ko Kalahina Tatkala Kare|

Chaudaha Loka Me Phire Ganapati Tina Loka Me Rajya Kare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

Uthi Prabhat Jap Kare Dhyan Koi Taake Kaaraj sarva Sare|

Puja Kala Aarti Gavai Taake Shira Yasha Chatra Phire||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|

Ganapati Ki Puja Pehle Karane Se Kaam Sabhi Nirvighna Sare|

Sabhi Bhakt Ganapati Ji Ke Hath Jodkar Stuti Kare||

Ganapati Ki Seva Mangal Meva...|


download pdf