publisher https://plus.google.com/+WheresMyPanditWMP/
img

Jai Ganesh Jai Ganesh Deva Aarti

Jai ganesh deva


 

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva

Mata jaki parwati Pita maha deva

 

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva

Mata jaki parwati Pita maha deva

 

Ek dant daya want Char bhuuja dhari

 

Ek dant daya want Char bhuuja dhari

Mathe sindor shoye Muse ki sawari

 

Pan chadhe Phool Chadhe Aur Chadhe Mewa

Laduan ko bhog lage Sant kare seva

 

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva

Mata jaki parwati Pita maha deva

 

Andhan ko aankh det Kodhin ko kaya

 

Andhan ko aankh detKodhin ko kaya

Bajhan ko purta detNirdhan ko maya

 

Surya Shaam Sharan aaye Safal ki jiye sewa

 

Jai ganesh jai ganesh Jai ganesh deva

Mata jaki parwati Pita maha deva

 

Bolo Ganpti bappa ki Jai!

 


download pdf