publisher https://plus.google.com/+WheresMyPanditWMP/
img

Vakratunda Mahakaya Ganesha Mantra

Vakratunda Ganesha Mantra


Shree Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha

Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvada||


download pdf